Refraktometry – narzędzia w analizie substancji płynnych

Refraktometry to nieodłączne narzędzia w laboratoriach na całym świecie, pozwalające na badanie współczynnika załamania światła w płynnych substancjach. Przyjrzymy się różnym typom refraktometrów oraz ich zastosowaniom w różnych dziedzinach. 

Różne typy refraktometrów

Istnieje kilka podstawowych typów refraktometrów.

  • Refraktometr Abbego
  • Refraktometr Pulfricha
  • Refraktometr Jamina

Dostępne na rynku refraktometry cechują się różnymi poziomami dokładności i precyzji. Możemy znaleźć zarówno kalibrowane precyzyjne urządzenia z automatyczną kompensacją temperatury, jak i proste, kieszonkowe wersje.

Zastosowania refraktometrów

Refraktometry znalazły zastosowanie w różnych dziedzinach. Pomiary jakościowe pozwalają na identyfikację związków chemicznych i określenie stopnia zanieczyszczenia substancji. W przemyśle farmaceutycznym i spożywczym służą do kontroli jakości surowców i produktów. Natomiast analizy ilościowe umożliwiają oznaczenie zawartości cukru w moszczu winnym, alkoholu etylowego w napojach lub zawartości soli w wodzie morskiej.

refraktometr

Refraktometria w badaniach fizykochemicznych

W dziedzinie badań fizykochemicznych refraktometry wykorzystywane są do wyjaśniania oddziaływania fal elektromagnetycznych na powłoki elektronowe cząsteczek i atomów. Pozwalają na wyznaczenie reakcji molowych i ich składowych.

Refraktometry w piwowarstwie

Refraktometry stosowane są do szybkiego wyznaczania gęstości brzeczki. Gęstość ta nie jest mierzona bezpośrednio, ale poprzez pomiar stopnia załamania światła. To przydatne narzędzie pozwala piwowarom kontrolować proces fermentacji i jakość piwa.