Czym są spektrometry?

Spektrometr to specjalistyczne urządzenie, które pozwala precyzyjnie badać i analizować skład pierwiastkowy substancji na podstawie wcześniej zarejestrowanego widma. W jaki sposób działa i jakie wyróżniamy jego rodzaje?

Jak działają spektrometry?

Spektrometr jest zbudowany z komory próżniowej, silnego elektromagnesu, układów regulacji oraz rejestracji widma, a także detektora. Analizowane światło trafia do rury przez szczelinę kolimatora o regulowanej szerokości, która umieszczona jest w ognisku soczewki znajdującej się na końcu kolimatora. W ten sposób wiązka rozbieżna modyfikowana jest w wiązkę o promieniach równoległych i trafia do lunety, której obiektyw produkuje w swoim ognisku obraz szczeliny. Wytworzony obraz obserwowany jest przez okular. W ognisku obiektywu znajduje się wskaźnik, który ma kształt pionowej rysy, stosowany do nastawiania lunety na konkretną linię widmową. W momencie gdy spektrometr stosuje detektor o dużej powierzchni roboczej, pozwala na szybką i precyzyjną analizę materiału. Pomiar zajmuje najczęściej kilka sekund.

spektrometry

Jakie są rodzaje spektrometrów?

Spektrometry można podzielić na kilka rodzajów. Wśród nich zdecydowanym zainteresowaniem cieszą się spektrometry emisji optycznej ze wzbudzeniem iskrowym, znane jako spektrometry iskrowe. Urządzenia pozwalają na dokładne wyniki przeprowadzonych analiz nie tylko śladowych ilości pierwiastków znajdujących się w czystych stopach, ale także materiałów wysoko stopowych, w tym takich jak: brąz, mosiądz, stale nierdzewne.